Gustaf Evertsson Horn. Född 1614 [1]. Död 1666 [1]. Far: Evert Horn [mer] [1].

Kapten 1635, överste 1640, generalmajor i kavalleriet 1647, friherre 1651, generallöjtnant 1652, riksråd 1653, generalguvernör i Ingermanland och Kexholms län 1654, general 1656, rikstygmästare 1658, fältmarskalk 1663, generalguvernör i Bremen och Verden. [1]

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning