Hans Eriksson. Född 1679 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [1]. Död 1746-10-20 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [1]. Föräldrar: Erik Persson och Kerstin Bengtsdotter [mer] [2, 3].

Bergsman på Björkhult 1, Grythyttan från 1697, efter fadern. Nämndeman. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

"Bergsmannen Hans Ersson uti Biörckhult, som war född ibm 1679; gift i 48 åhrs tid med sin efterlefwande hu Lisa Nilsdr, och haft 9 barn deraf 1 son och 2 döttrar änu lefa. Lefde(?) wackert, warit 3 åhr nämbdeman uti hä----. Af ålderdoms swaghet ------ i 3 el.(?) 4 åhr, war sängaliggande i 11 weckor, war 67 åhr gammal." [1]

Gift 1699-07-02 i Hällefors, Örebro län ("Hans Ersson if. Biörckhult med Elisabeth Nilsdotter if. Skålen") [7] med Elisabeth Nilsdotter, född omkring 1669 [1], död 1748-04-23 [1]. Barn: [2, 8, 9]

        
Johan "Jan" Hansson[mer]
    Född 1700 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [2, 6, 10]. Död 1775-11-23 [11]. Gift 1725-06-24 [12] med Maria Persdotter [mer].
Elisabet Hansdotter Född 1705-05-06 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [8].
Kerstin Hansdotter Född 1710 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [6].
Erik Hansson Född 1712-12-19 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [8].
Nils Hansson Född 1715-05-14 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [8].
Elisabet Hansdotter Född 1719-01-31 i Björkhult 1, Grythyttan, Örebro län [9].

Källor: 1. Grythyttan CI:3,  2. Grythyttan AIa:1,  3. Mantalslängder,  4. Grythyttan AIa:2,  5. Grythyttan AIa:3,  6. Grythyttan AIa:4,  7. Hällefors C:2,  8. Grythyttan CI:1,  9. Grythyttan CI:2,  10. Grythyttan AIa:5,  11. Grythyttan CI:5,  12. Grythyttan C:2 1/3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning