Ide de Forez.

Arvtagare till grevskapet Forez. [1]

Gift 1091 [1] med Guigues-Raymond d'Albon [mer].

Källor: 1. Franska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning