Lennart Torstenson. Född 1603 i Forstena, Västra Tunhem, Älvsborgs län [1, 2, 3]. Död 1651 i Stockholm, Stockholms län [1, 2, 3]. Föräldrar: Torsten Lennartsson [mer] och Märta Posse [mer] [1, 2].

Forstenasläkten

Artillerichef, fältmarskalk, riksråd och greve. [3]

Överbefälhavare 1641-1645 över den protestantiska sidan i trettioåriga kriget. "Torstensons skarpa fältherreblick, hans stora skicklighet och erfarenhet i belägringskriget, hans förmåga att begagna fiendens felsteg och förbrylla denne genom låtsade rörelser, hans oförlikneliga snabbhet i utförande af fattade planer gjorde hans fälttåg till en oafbruten rad af lysande framgångar, oaktadt han själf för sjukdoms skull ofta måste låta bära sig på bår." [4]

Artikel i Wikipedia

Gift 1633 [3] med Beata De la Gardie [mer], född 1612 [2], död 1680 [2].

Källor: 1. EÄ VI,  2. EÄ II,  3. Svenska Wikipedia,  4. Nordisk familjebok (uggleupplagan)


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning