Nils Bielke. Född 1644 [1]. Död 1716 i Salsta slott, Lena, Uppsala län [1]. Föräldrar: Ture Bielke [mer] och Christina Anna Banér [mer] [1].

Bielke

Student i Uppsala 1654-1660. Kavaljer vid Claes Totts ambassad i Paris 1661. Ryttmästare vid överste Plantings regemente 1664. Kammarherre hos Karl XI samma år. Gick i fransk tjänst och blev kapten vid marskalk Turennes regemente 1667. Hemkallades 1668. Överste för livregementet till häst 1673. Deltog med lysande tapperhet i slagen vid Halmstad, Lund (där, enligt konungens eget yttrande, hans krona den dagen "dansade på Bielkens värjspets") och Landskrona. Generallöjtnant över kavalleriet 1678. Erhöll permission att gå i utländsk krigstjänst 1684. Deltog i kriget mot turkarna i Ungern och utmärkte sig bl a vid intagandet av Pest 1686 och Ofen samma år samt i slaget i Mohacs 1687. General av kejserliga kavalleriet 1687. Avsked från den utländska tjänsten 1690. Fältmarskalk samma år. Hans ovilja mot reduktionen och hans fienders stämplingar gjorde att han miste sina ämbeten 1698. [1]

Gift 1669 i Stockholm, Stockholms län [1] med Eva Horn [mer], född 1653 [1], död 1740 [1]. Barn: [1]

        Gustaf Bielke    Född 1672 [1]. Död 1672 [1].
Ture Bielke Född 1674 [1]. Död 1674 [1].
Eva Bielke Född 1677 [1]. Död 1715 [1].
Adam Bielke Född 1679 [1]. Död 1679 [1].
Sigrid Catharina Bielke Född 1681 [1]. Död 1765 [1].
Carl Gustaf Bielke Född 1683 [1]. Död 1754 [1].
Ture Gabriel Bielke Född 1684 [1]. Död 1763 [1].
Christina Anna Bielke Född 1687 [1]. Död 1742 [1]. Gift 1705 [2] med Carl Mörner af Morlanda.
Ulrika Ebba Bielke Född 1688 [1]. Död 1716 [1].
Sofia Charlotta Bielke Född 1693 [1]. Död 1696 [1].

Källor: 1. EÄ I,  2. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning