Nils Henriksson. Född omkring 1669 i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [1]. Död i Överkalix, Norrbottens län (drunknade i Kalixälven, 80 år gammal) [1]. Begravd 1749-08-06 [1]. Föräldrar: Henrik Nilsson [mer] och Karin Larsdotter [mer] [2].

Bonde på Rödupp 2 1698-1728, efter fadern. [2, 3, 4]

Sönerna Anders och Nils var båda soldater i Västerbottens regemente och stupade vid Villmanstrand i augusti 1741. [5]

1694 i januari: "Nils Hindersons hustru i Rödup, därföre att G. förlåssade hänne af ett svårt barnasänge, altså hon och gifvit Gudz nampn till ära, på sin kyrkiogångzdagh 1 daler, 28 öre. Eftter barnet som dödde, ähr i Testamente gifvit 24 öre." [6]

(Både Nils och första hustrun Anna drunknade, hon 1711 och han 1749.)

"2:ra Gången läth Nils Hindersson i Rödop upbiuda den sytningalöön som hans Mormoder, hustro Barbro Staphans dotter dersammastädes honom bebrefwat hafwer d. 14. April 1699." [7]

Gift 1:o 1692-11-20 i Överkalix, Norrbottens län ("Nils Hindersson i Rödup medh Anna Anders dotter ifrån Svartbyn") [8] med Anna Andersdotter [mer], född omkring 1666 [1], begravd 1711-07-16 [1]. Barn: [1, 2, 4, 6, 9]

        Karin Nilsdotter    Född i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [8]. Döpt 1693-12-07 [8]. Begravd 1694-02-02 [8].
Henrik Nilsson Född i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [8]. Döpt 1695-03-10 [8]. Begravd 1696-09-26 [8].
Anders Nilsson Ståhl[mer]
Född i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [8]. Döpt 1696-08-23 [8]. Död 1741-08-23 [5]. Gift 1714-05-30 [1] med Elisabet Eriksdotter.
NN Begravd 1699-05-14 [6].
Henrik Nilsson[mer]
Född omkring 1703 i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [4]. Begravd 1743-05-15 [1]. Gift 1:o 1723-01-13 [1] med Dordi Johansdotter [mer]. Gift 2:o [6] med Karin Andersdotter.
Barbro Nilsdotter Född 1708 i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1710-04-17 [1].
Kerstin Nilsdotter Född omkring 1710 i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [4].
Nils Nilsson Svart[mer]
Född i Rödupp 2, Överkalix, Norrbottens län [1]. Döpt 1711-06-04 [1]. Död 1741-08-23 [5]. Gift 1732-09-26 [1] med Ella Axelsdotter [mer].

Gift 2:o 1712-06-15 i Överkalix, Norrbottens län ("Nils Hindersson i Rödop, och hust Maria Jöns dotter i Bränna") [1] med Maria Jönsdotter [mer], döpt 1663-10-04 [10], död 1740-11-23 [1].

Gift 3:o 1746-04-15 i Överkalix, Norrbottens län [1] med Kerstin Larsdotter, född 1704 [11].

Källor: 1. Överkalix C:2,  2. Överkalix LIa:1,  3. Mantalslängder,  4. Överkalix AIa:1,  5. SE/KrA/0450/F I/324,  6. Överkalix LIa:2,  7. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3818 b540,  8. Överkalix C:1,  9. Nederkalix tingslags häradsrätt FII:1b,  10. Nederkalix CD,  11. Överkalix AIa:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning