Peter Flygge. Född i Lübeck, Schleswig-Holstein, Tyskland [1]. Död 1648-11-11 [1].

Generaltullinspektor på Bro. [2]

"Tullinspektör. Han köpte 1629 av kronan bl. a. ett halvt skattehemman i Bro i Varnums socken i Värmland (där Kristinehamn några år senare grundades), på vilket han 28 juli 1636 fick sex års skattefrihet för krogrörelse. Redan dessförinnan hade F 13 maj 1635 fått kontrakt på arrende av järntullen i Värmlands bergslag, vilket årligen förlängdes till 1638. Detta år fick han 17 april tre års arrendekontrakt på lilla tullen och accisen med brygg- och bakugnspenningarna i Mariestad, Filipstad med bergslag samt Karlstad och vissa uppräknade marknadsplatser. Följande dag utfärdades för honom en instruktion såsom inspektör över gränstullen i Värmland. F:s verksamhet ledde s.å. till upplopp på Bro marknad, men arrendekontraktet förlängdes flera gånger ända till hans död, och 30 maj 1639 förordnades han såsom inspektör över lilla tullen och accisen i Närke och Värmland samt de flesta städerna i Västergötland. På 1630-talet förvärvade han Matlången i Lungsunds socken, där han anlade ett hammarbruk, och 29 nov 1644 erhöll han bergskollegie privilegium å Spjutbackens hammar i Varnums socken, som två gånger brunnit men av honom på egen bekostnad återuppbyggts. F drunknade 11 nov 1648 i Gullspångsälven; enligt hans änka Kerstin Töresdotters (död 1678) uppgift dränkte han sig av förtvivlan över brist i redovisningen till kronan. Stamfader för släkten Flygge i Sverige vilken härstamma från Lübeck i Tyskland. Två av hans söner adlades 1654 respektive 1674 och introducerad på olika nummer, men deras grener utslocknade med deras respektive söner Crispin 1680 och Johan 1702. Den sistnämnde var fänrik vid livgardet då han stupade i slaget vid Klissow. Han slöt inte bara sin adliga gren på svärdsidan utan hela släkten Flygge i Sverige." [1]

Gift 1:o [1] med Margareta von Bremen [mer]. Barn: [1]

        Margareta Flygge    Död 1689 [1]. Gift [1] med Fredrik Engelbrecht.
Elisabet Flygge[mer]
Död 1667-05-18 [2]. Gift 1645-06-15 [2] med Gudmundus Erlandi Norenius [mer].
Crispin Flygge Född 1628-07-27 i Mariestad, Skaraborgs län [1]. Död 1673-07-19 [1]. Gift [1] med Sigrid Ekehielm.
Johan Flygge Död 1666 [1].
Henrik Flygge Död omkring 1670 [1].
Emerentia Flygge Död 1702 [1]. Gift [1] med Olof Persson.

Gift 2:o [1] med Kerstin Töresdotter, död 1678 [1]. Barn: [1]

        Johan Flygge    Död 1680 [1].
Margareta Flygge Född 1647 [1]. Död 1688 [1]. Gift [1] med Anders Larsson.

Källor: 1. SBL,  2. EÄ V


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning