Bröms

Bröms

Blasonering:

En vit balk på blått fält

Källor:

Jan Raneke: Svensk adelsheraldik p 140