England (1405)

England (1405)

Bilden ritad av Ipankonin (från Wikipedia)