Löwenhielm

Löwenhielm

Blasonering:

Genom ett strek i längden och ett i tvären fördelt i fyra lika delar. Det öfre högra fältet är af röd färg, hvaruti sees en iämtvägande krönt vichtskål af silfver. Det andta fältet är af gull, i hvilket står ett blått leijon. Det tredie fältet är uti alt lika med det andra. Men uti det fiärde fältet, som äfven är rödt, visar sig en lilia af silfver.

Symboler från:

Badeu, Syryatsu

Källor:

http://www.riddarhuset.se/