Polen (huset Jagiello)

Polen (huset Jagiello)

Bilden ritad av Avalokitesvara (från Wikipedia)