Sverige (huset Vasa)

Sverige (huset Vasa)

Blasonering:

Kvadrerad med hjärtsköld:
1. och 3. tre öppna gyllene kronor (två över en) på blått fält;
2. och 4. ett upprest gående krönt lejon i guld över tre ginströmmar i silver på blått fält;
hjärtsköld för huset Vasa: två gånger styckad i blått, vitt och rött, däröver en kärve av guld

Symboler från:

Lokal Profil, Badeu, Syryatsu, Bruno Valette

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_vapen