Vasa (yngre ätten)

Vasa (yngre ätten)

Blasonering:

Två gånger styckad i blått, vitt och rött, däröver en kärve av guld

Symboler från:

Lokal Profil

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_vapen