Olof Larsson. Död 1657 ("Olof Larssons hustru i Nÿbÿn gifwit effter sin man") [1].

Bonde på Nybyn 2 från åtm. 1642. Efter hans död står "hustru Brita" för hemmanet till 1665, då med son och sonhustru. [2]

Gift [2] med NN. Barn: [1]

        
Lars Olofsson[mer]
    Begravd 1651-01-19 [1]. Gift [2] med NN.
NN Olofsson Begravd 1653-10-30 [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. Mantalslängder


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning